Luaj tani

Fituesit

Pas regjistrimit të barkodeve Pampers, secili i barazvlefshëm me 1 pikë, mund të përzgjedhësh çmimin apo të vazhdosh mbledhjen e pikëve për të patur më shumë mundësi përzgjedhjeje mes niveleve të dhuratave. Shfletoni Kushtet dhe Kriteret e Lojës për më shumë informacion.

Të gjithë fituesit e promocionit


25 maj


Ardit Dakshi
Tiranë

20 maj


Blerina Murataj
Vlorë

17 maj


Mariglen Aliaj
Vlorë

15 maj


Elvira Zonja
Korçë

14 maj


Euglert Beshello
Tiranë

13 maj


Juela Burnazi
Tiranë

12 maj


MARSELA BALIAJ
Tiranë

11 maj


Tenis Abazaj
Tiranë

10 maj


Majlinda Brace
Tiranë

6 maj


Erigela Abdurramani
Lushnje

7 prill


MARSELA BALIAJ
Tiranë

3 prill


Fabian Leka
Tiranë

2 prill


Klement Lipa
Durrës